Nyheter och press

Royalty 45,6 miljoner kronor

2019-05-16

I slutet på april fick svenska staten 45,6 miljoner kronor i royalty från Arlandabanan. Det är A-Train AB som har betalat in royaltyn till Riksgälden.

 

Rätten till royalty grundar sig på att svenska staten har bidragit till finansieringen av Arlandabanan, men istället för ränta och amortering betalar A-Train en royalty baserat på det högsta av 5 procent av A-Train:s omsättning eller 15 procent av utdelningen till A-Train:s ägare.

 

Sammantaget har nu svenska staten erhållit 135 miljoner kronor i royalty från Arlandabanan. Skyldigheten att betala royalty gäller sedan 2016 då A-Train uppnått den i förväg bestämda avkastning som skulle nås innan skyldigheten att betala royalty inträffade. 2017 var första året som Royalty betalades och grundandes då på 2016 års utfall. Arlandabanan Infrastructure och Riksgälden följer gemensamt A-Trains utveckling och övervakar att rätt royalty erhålls. Skyldigheten att betala royalty gäller även om ersättningen skulle komma att överstiga det belopp som svenska staten genom Riksgälden  bidragit med till finansieringen av Arlandabanan.

 

 

Nominering av styrelse m.m.

2019-04-12

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB.

Årsstämma 2019

2019-03-29

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2019 finns nu publicerad.