Arlandabanan

Välkommen till
Arlandabanan Infrastructure

– ett hållbart resande som bidrar till tillväxt

Aktuellt

2019-05-16

I slutet på april fick svenska staten 45,6 miljoner kronor i royalty från Arlandabanan. Det är A-Train A...

2019-04-12

Nominering av styrelse och andra förslag till beslut vid bolagsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB.

2019-03-29

Kallelse till årsstämma i Arlandabanan Infrastructure AB 2019 finns nu publicerad.

Rapporter

Hållbarhetsredovisning 2018
Årsredovisning 2018
Delårsrapport jan-jun 2018

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är ett statligt bolag som äger och förvaltar Arlandabanan. Arlandabanan knyter samman Stockholm och Uppsala med Arlanda.

 

Vår vision är ett hållbart resande till och från Arlanda som bidrar till tillväxt genom att erbjuda ett resealternativ till bilen som är snabbt och tidssäkert, prisvärt och klimatsmart. Under 2018 har 5,9 miljoner resande tagit tåget till eller från Arlanda som sparat in 8 950 ton koldioxid från vägtrafik som annars blivit utförd.